Tietoa verkossa

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2006/20060044

Työsuojeluviranomaisten yhteystiedot
http://www.tyosuojelu.fi/web/varasivusto/

Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2016–2019
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74700

Työsuojeluviranomaisten ohje: "Näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen"
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/723301/Nain_valmistaudut_tyosuojelutarkastukseen/

Työsuojelun yhteistoiminta
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-yhteistoiminta

Palvelua toteuttamassa